User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Ungdomsinvolvering under Forskningsdagene

Campus, Steinkjer

Vil du være med å påvirke? Vil du lære mer om hvordan ungdom og politikere kan samhandle for at ungdommenes interesser skal bli ivaretatt, både innenfor politikk og frivillighet? Her skal ungdom og politikere lære mer, få inspirasjon og jobbe sammen for å finne de gode ideene. Resultatet fra arbeidet blir tatt med inn i utarbeidelsen av arbeidsprogram på Ungdommens Fylkesting. Det blir også innlegg fra kommuner som jobber godt med ungdomsmedvirkning og innbyggerinvolvering.

Målgruppe: Ungdom og politikere fra hele Trøndelag.
Arrangementet er gratis. Reiseutgifter dekkes av den enkelte.
Påmelding:  https://trondelag.pameldingssystem.no/ungdomsinvolvering-og-samhandling (Påmeldingsfrist 10. september.)