User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Ungdommens fylkesting (UFT)

Scandic Stiklestad

UFT er et møtested for ungdom fra hele Trøndelag, og skal fremme unges interesser. Her utformes morgendagens politikk!

Målgruppe: Hver kommune inviteres til å sende to delegater i alderen 13-25 år, primært fra kommunale ungdomsråd. Hver kommune kan i tillegg sende inntil to observatører. Representanter i det ordinære fylkestinget er velkommen til å gjeste UFT.
Egenandel kr 1700,- per deltaker. Vi setter opp gratis buss fra Grong og Trondheim, som tar med deltakere langs E6. Reiseutgifter utover dette dekkes av kommunene.
Påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/ungdommens-fylkesting-trondelag-2018#/form (Påmeldingsfrist 14. oktober.)