User name:

UserExtensions.GetUsername()=

TYPISK TRØNDERSK? - Kunnskapsgrunnlag for ny regional plan for kulturminner i Trøndelag - seminar dag 2

NTNU Moholt, Auditorium JD2

Hva har karakterisert trøndernes liv og virke igjennom tidene? Hvordan har trønderne preget kulturmiljø og landskap? Hva har vært viktige utviklingstrekk og drivkrefter? Har vi et særskilt trøndersk mangfold, og hva består det i?

Trøndelag fylkeskommune starter nå med å utarbeide en ny regional plan for kulturminner i Trøndelag, og inviterer til seminar i samarbeid med masterprogrammet i kulturminneforvaltning på NTNU. Vi har invitert innledere fra NTNU, Nord og musea til to seminardager, 11. og 25. september fra kl 10 - 15. Dagene er en del av introduksjonsprogrammet til mastergradstudentene i kulturminneforvaltning.

Meld deg på her