Trondheimsfjordkonferansen

Clarion hotel Trondheim

Hvordan står det til med Trondheimsfjorden? Vi vet mye, men langt fra nok. Trøndelag fylkeskommune har ledet et arbeid med å samle informasjon om tilstanden i fjorden. På Trondheimsfjordkonferansen får du innblikk i resultatene når vi lanserer rapporten Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden.

Havelle (sjøfugl)
Havelle. Foto: Elina Immonen

 

Rapporten søker etter svar på hvordan fjordmiljøet har det, og presenterer den kunnskapen vi har i dag.

Vi ønsker å vekke til handling og bidra til at vi i fellsskap kan ta vare på mangfoldet i fjorden.

Konferansen er spesielt viktig for  politikere, forvaltere, forskere og allmennheten, men også alle andre som er opptatt av  Trondheimsfjorden. 

Her finner du program og påmelding.

 

Bendik Eithun Halgunset
Trøndelag vannregion
74 17 51 49 970 88 631