Trøndersk avspark - Friluftslivets år

Digitalt møte

Informasjonsmøte om hvordan trønderske kommuner og friluftslivsorganisasjoner kan forberede seg og bidra under Friluftslivets år.

I 2025 er det Friluftslivets år. Dette er en landsdekkende markering hvor vi skal løfte frem lokale aktiviteter i naturen, og gjøre det enkelt for alle å finne sin friluftslivsglede. 
 
Hvordan kan trønderske kommuner og friluftslivsorganisasjoner forberede seg og bidra under Friluftslivets år?

9. April inviterer Trøndelag fylkeskommune og prosjektledelsen i Norsk Friluftsliv til et trøndersk avspark, der vi deler ideer til aktiviteter og gir informasjon om aktuelle tilskuddsordninger.

Avsparket er ment for ansatte i kommuner, friluftsråd og lag og organisasjoner på regionalt nivå i Trøndelag.

Program 
Kl. 10:00 Velkommen v/Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune.
- Plan for Friluftslivets ferdselsårer
- Dagsturhytta i Trøndelag
- Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag
- ABC for god psykisk helse
Kl. 10:20 Om Friluftslivets år 2025 v/Marte Bøhm Nordahl, Norsk Friluftsliv.
Kl. 10:50 Hvordan mobilisere i kommuner og i frivilligheten? Idédugnad.
Kl. 11:15 Tilskudd til friluftsliv. Spillemidler til stier og anlegg, samt tilskudd til aktivitet v/Thor Brandt og Hans Jørgen Renå, TRFK og Marte Bøhm Nordahl.
Kl. 11:55 Oppsummering.
Kl. 12:00 Slutt.

Det er ingen påmelding til informasjonsmøtet. Klikk på lenka noen minutter før møtestart. 
Oddveig Bredesen
Seniorrådgiver
74 17 50 89 415 42 249
Hans Jørgen Renå
Rådgiver
74 17 52 67 952 99 389