User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelagskonferansen

Scandic Hell, Stjørdal

Dette er det årlige møtestedet for skoleledere, politiske og administrative skoleeiere, tillitsvalgte og andre som er opptatt av Trøndelagskolen.

Program kommer...