Trøndelags kulturmiljøkonferanse 2022

Øysteinsalen i Erkebispegården

Engasjert i historien vår? Trøndelag fylkeskommune etablerer en ny årlig kulturmiljøkonferanse. Konferansen er for offentlig forvaltning, museer, lag og foreninger og private aktører som er engasjert i eller som forvalter kulturmiljøer i Trøndelag.

Målet med konferansen er derfor å samle flest mulig, samsnakkes og inspirere hverandre, og komme fram til nye tiltak og prosjekter.