Konferanse

Trøndelag som banebryter: En dialog om bioøkonomi og samfunnssikkerhet

Scandic Hell hotell

Den ideelle møteplassen for deg som er engasjert i det biobaserte næringslivet og ser etter innovative løsninger på tvers av sektorer og landegrenser.

En urolig verden krever økt samarbeid på tvers av de biobaserte næringene. Våre næringer står overfor leveranseusikkerhet, økte priser på energi, råvarer og kjemikalier, noe som krever innovative tilnærminger og omstilling for å sikre verdiskaping, bærekraft og robusthet. Tverrsektoriell samhandling mellom næringer og på tvers av landegrenser blir viktig for å nå disse målene. Med utgangspunkt i Trøndelags unike posisjon vil vi belyse forretningsmuligheter og utviklingsstrategier som kan bidra til å møte endrede globale forhold.

Målet med konferansen er en dialog om forsyningssikkerhet og samfunnsberedskap, hvor grenseregional samhandling og tverrsektorielt samarbeid står i fokus. Vi ønsker å sette dagsorden for hvordan vi kan utnytte det fulle potensialet i de blågrønne næringene. Dette blir den ideelle møteplassen for alle som er engasjerte i det biobaserte næringslivet og ser etter innovative løsninger på tvers av sektorer og landegrenser.

Spørsmålene vi utforsker sammen inkluderer:

  • Hvilke muligheter åpner seg gjennom tverrsektoriell og grenseoverskridende samhandling?
  • Hvordan kan de biobaserte næringene bidra til styrket samfunns- og forsyningssikkerhet?
  • Hvordan kan vi utvikle robuste verdikjeder som øker selvforsyningen av fôrråvarer?
  • Hva er potensialet for økt bruk av tre- og fiberbaserte råvarer i en grønn omstilling?

Bli med i diskusjonen om hvordan Trøndelag kan lede an i denne viktige utviklingen.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom næringsklyngene innen hav- jord-, og skog og Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktperson

Ellinor Bævre Heggset
Seniorrådgiver
74 17 64 87 415 40 253