Trafikksikkerhetsseminar for kommunene i Trøndelag

Scandic Hell hotell

Velkommen til årets trafikksikkerhetsseminar!

 

Tittelen på årets seminar er "På ville veier eller stø kurs? Hvordan når vi nullvisjonen sammen?"
Te
maene i år er rus, fart og adferd.
Les programmet her.
Til stede på konferansen er blant andre politiet, Trygg Trafikk og Sintef  

Arrangement er gratis! 

Meld deg på her!