Temakveld om idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Digitalt

Velkommen til digital temakveld om idretts- og friluftslivsanlegg og spillemiddelsøknader, arrangert av Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune.

Målgruppe: Idrettsråd, idrettslag, særkretser, kommunerådgivere og særidrettsgrupper/ildsjeler med ideer eller planer om utvikling av idrettsanlegg.

Det er mulig å delta både 8. og 26. september.

Begge temakvelden begynner kl.19.00 og varer til 21.00.

Enkelte kommuner vil invitere idrettslagene i sin kommune til et fysisk møte i forkant av at de felles deltar på det digitale møtet. Møtet starter da kl 18.30.

Pris: Gratis.

Påmelding: Her melder du deg på temakvelden.
Vi vil sende ut link til teamsmøtet til påmeldte deltagere noen dager før temakvelden.

Påmeldingsfrist: Fem dager før aktuelle temakveld.

Kontakt:
Einar Lund, tlf 41900030, einar.lund@idrettsforbundet.no
Tove Helland Pedersen, tlf 47061390, tovpe@trondelagfylke.no