Sammen for suksess - Styrk felleskapet, øk fullføringen

Clarion Hotell Brattøra

Trøndelag trenger flere fagarbeidere. For å lykkes med dette må alle med. Vi må jobbe sammen for å få flere gjennom fag- og yrkesopplæringen og inn i et inkluderende og trygt arbeidsliv som fremmer trivsel og god helse.

Bli med å finne løsningene på det som kan betegnes som en av de største utfordringene Trøndelag står overfor i årene som kommer.

Velkommen til vår samskapningskonfranse i regi av "Samfunnskontrakt for flere læreplasser" .