Regionkonferanse om kulturvern i Trondheim

Erkebispegården

Kulturvernforbundet, Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Reiseliv ønsker deg hjertelig velkommen til Trøndelag kulturarvkonferanse.

Dette blir én av årets store møteplasser for kulturarvaktører fra frivillige organisasjoner og lag, forvaltningen, museer og reiselivsaktører med et ønske om å utvikle Trøndelag som et kulturarvfylke til glede for innbyggerne og besøkende.

Les mer her