Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Konferansen foregår digitalt

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse inviterer til digital konferanse

Tema er blant annet negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
Les hele programmet her:

Invitasjon til regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Som del av forberedelsen til konferansen vil det sendes ut en undersøkelse om negativ sosial kontroll, erfaring med saker og med veiledere.

I etterkant vil det bli gitt tilbud om oppfølging for å utarbeide planer og mer kompetanseheving.

Frist: 15. september 2020
Ved spørsmål: ta kontakt med RVTS Midt på