Nettverksmøter for frivilligheten - ABC for god psykisk helse

Fylkets hus, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer.

Kan vi sammen finne gode måter å inkluderer flere med inn i fellesskapet, for økt glede, mestring og mening i hverdagen?

Røde Kors i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune inviterer herved frivilligheten til nettverksmøter med fokus på ABC for god psykisk helse.

Frivilligheten er en viktig sektor for å forebygge og styrke folkehelsen for en mangfoldig befolkning. Gjennom aktiviteter og møteplasser hver dag, gjennom hele året, tar frivilligheten vare medmennesker i lokalsamfunnene.


Men kan vi bli enda bedre gjennom å arbeide sammen? Kan vi utvikle noe nytt og nyttig som øker livskvaliteten til flere?

Bli med å si din mening, dele erfaringer og utvikle nye idéer. Bakgrunnen for dette initiativet er at Trøndelag fylkeskommune i 2024 er pilot for folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse

Kampanjen bygger videre på prosjektet Hodebra som gikk fra 2019 til 2022, og de helsefremmende oppfordringene om å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt.

Hvordan kan frivilligheten bidra til å spre dette budskapet og øke kunnskapen om det som styrker vår psykiske helse? Bli med!