Møte for private eiere av freda bygninger i Trøndelag

Trondhjems hospital

Foreningen Fredet og Trøndelag fylkeskommune ønsker private eiere av vedtaksfreda bygninger velkommen til felles møte 2022.

Fylkeskommunen ser nytten av å ha en felles møteplass hvor

  • vi kan ta opp aktuelle tema og utveksle nytt fra Foreningen Fredet og kulturmiljøforvaltningen
  • der eierne kan bli kjent med hverandre
  • vi kan få omvising i bygninger som er vedtaksfredet