Matsmarte valg: Folkehelse, trivsel og mat i helse- og omsorgssektoren

Webinar

  • Velkommen ved Frida Ekström, Nettverk Lavutslipp Trøndelag
  • Å spise norsk, å spise sesong og å spise opp: hva er klimasmart mat? ved Rune Hedegart, Trøndelag fylkeskommune 
  • Godt eksempel: Helsehuset og kjøkkenet i Malvik kommune, ved Åshild Johansen, Malvik kommune 
  • Godt eksempel: Matsatsing ved Leksvik helsetun, ved Bjørn Erik Vangen, Indre Fosen kommune 
  • Tid til spørsmål

Målgruppe: ledelse og ansatte innen helse- pleie og omsorg, folkehelse, klima og miljø, kantine og kjøkken og innkjøp i Trøndelag.

Lenke for deltakelse sendes til alle påmeldte den 18. januar 2021. 

Kontaktperson

Frida Ekström
Prosjektleder Nettverk Lavutslipp Trøndelag
74 17 94 22 924 35 733