User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Lokaldemokrati i endring

Røros hotell

22.- 23.november inviteres stortingspolitikere, politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag til konferanse på Røros.

Konferansen erstatter KS sin tradisjonelle høstkonferanse. Arrangementet skjer i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesmannen. 

Til konferansen kommer blant andre:

• Kommunal - og moderniseringsminister Monica Mæland: Norge 2030- nye utfordringer, krever nye svar fra offentlig sektor?
• Journalist og foredragsholder Edna Eriksson: Vårt skjøre demokrati og hvordan forsterker vi det?
• Claus Sonberg, partner i Zynk: Polarisert samfunn, eliter under press- om trender i kommune-Norge
• Professor Thomas Nordahl, leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet: Møte mellom reformer, hvordan møte utfordringer som skoleeier?
• Frode Lindtvedt, avdelingsdirektør KS og politisk redaktør Tone Sofie Aglen: Demokrati forutsetter en fri ytringskultur- hvordan står det til i Norge?
• Forandringsfabrikken på saken: Hvis kunnskapen fra barn var viktig, hvordan så skole og hjelpetjenestene ut da?

 Program for konferansen