User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kunst i offentlige rom

Kimen kulturhus, Stjørdal

Trøndelag senter for samtidskunst inviterer i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune til en seminarrekke om kunst i offentlige rom i regionen.

Siden 2016 har aktørene arbeidet i rammen av Regional strategi for kunst i offentlige rom hvor også Levanger kommune og Kunstakademiet NTNU er partnere. Målet med strategien er at vurdering og utvikling av kunst i offentlige rom er en naturlig del av all by- og tettstedsutvikling i Trøndelag og at regionen er toneangivende nasjonalt både når det gjelder kunnskap, formidling og utvikling av området. For å oppnå dette vil noen av de viktigste tiltakene være å skape nye modeller og metoder for utvikling av kunstprosjekter i offentlig rom og å styrke de ulike aktørenes kompetanse innenfor fagfeltet.