UTSATT: Kunnskaps- og dialogsamling, Innherredsbyen

Webinar

Da næringslivet og flere andre interessenter står i en meget krevende situasjon har fokus på krisehåndtering høyeste prioritet. I samråd med leder i Innherredsbyens styringsgruppe utsettes derfor den planlagte dialogsamlingen. Mer informasjon om et opplegg for dialog/medvirkning vil bli gjort tilgjengelig på www.innherredsbyen.no når situasjonen blir mer oversiktlig.