Konferanse om frivillighet og inkludering i Trøndelag

Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Trøndelag fylkeskommune, avd. Kultur og folkehelse arrangerer i anledning Frivillighetens år en felles Frivillighets- og inkluderingskonferanse.

MÅLGRUPPE:
▪ Det frivillige kulturlivet i Trøndelag; herunder
kulturorganisasjoner, Regionale nettverk, Frivilligsentraler
etc.
▪ Offentlig ansatte på/ i bibliotek, administrasjon, skole,
Flyktningetjenesten etc.
▪ Andre interesserte
TEMA: Inspirasjon og faglig påfyll med fokus på forebygging av
utenforskap, rekruttering og tilgjengelige virkemidler innenfor
frivillighets- og inkluderingsfeltet.