Kompetanseforum Trøndelag og Næringspartnerskap Trøndelag

Quality Airport Hotell, Stjørdal

Felles møte mellom Kompetanseforum Trøndelag og Næringspartnerskap Trøndelag

Program finner du her.

Underlag for sakene

  • Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til at regionen møter kompetanseutviklingsutfordringer på en offensiv måte. Det viktigste grepet er systematisk samarbeid gjennom etablering av kompetanseforum på fylkesnivå og i regionene.
  • Kompetansepiloter er en ny tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Kompetanse Norge forvalter ordningen. Målet med pilotene er til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge.
  • Strategi for innovasjon og verdiskaping: Trykk her
  • Lenke Meld. St.14 Kompetansereformen – Lære hele livet