Kompetanseforum Trøndelag - arbeidsliv i endring

Scandic Hell Stjørdal

Kompetanseforum Trøndelag inviterer til konferanse med tema arbeidsliv i endring.

Kan samordnet innsats på kompetansefeltet ruste Trøndelag til å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse i arbeidslivet?

Målsetning med konferansen er å sette søkelyset på at mangel på kompetent arbeidskraft er hovedutfordringen fremover, og at man har en felles forståelse av at kompetansebygging og omstilling må skje ved en samordnet innsats.