User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Kommunekonferanse om Politikk og Plan

Ørland Kysthotell

Trøndelag fylkeskommune inviterer til Kommunekonferanse om Politikk og Plan på Ørland Kysthotell, 19.-20. april.

Det er klart for påmelding, og du kan se program og melde deg på her: https://trondelag.pameldingssystem.no/kommunekonferansen
Kommune og region-Norge er i endring og dette vil prege innholdet i samlingen. Flere gode innledere vil stimulere oss til samtale om politikk, plan og samfunnsutvikling i Trøndelagskommunene.
Her er noen smakebiter fra programmet:

  • Samfunnsforsker Jon P. Knudsen forteller om regionale ulikheter i Norge - og hva det kan bety for innovasjon og utvikling. Et bredt ordførerpanel kommenterer.
  • Professor Rudi Kirkhaug snakker om Endringsledelse og å balansere mellom makt og tillit. Kirkhaug har forsket mye på ledelse i offentlig sektor, og kjenner godt kommune-Norge. 
  • Andre tema; kommuneplanlegging og kommuneøkonomi, hvordan få gode planprosesser mv. Vi deler eksempler og erfaringer.