User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kommunekonferanse idrett og friluftsliv

Quality Airport Hotell Værnes

Dette er en konferanse for kommunerådgivere idrett og friluftsliv, interkommunale friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv og Trøndelag Idrettskrets. Programmet tar for seg aktuelle nyheter innen området.

Se programmet her