Konferanse

Kommunekonferanse for kultur

Quality Airport Hotel Stjørdal

18.-19. november avholder Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med NOKU Trøndelag den årlige kommunekonferansen for kultur.

Årets konferanse tar utgangspunkt i den nye stortingsmeldingen for barne- og ungdomskultur – Meld St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Deler av innoldet utformes i samarbeid med Trøndelag barne- og ungdomsråd (TRØBUR) og Ungdommens fylkesutvalg (UFU). Tema for årets samling er: 

- Kultur for alle

- Medvirkning, demokrati og ytringsfrihet

- Samarbeid og samhandling på barne- og ungdomskulturfeltet i kommunen

Vi ønsker at flest mulig møter opp fysisk, men det vil også være mulig å overvære konferansen digitalt.

Påmeldingsskjema og program