User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klimaverksted for innspill til Trøndelags klimaomstillingsstrategi

Bøker og ByLab, Prof Brochs gate 2, Trondheim

Vi ønsker at kunnskapsmiljø og næringsliv gir innspill til Trøndelags strategi for klimaomstilling.

Trøndelag fylkeskommune har samlet innspill fra trøndersk ungdom om hva de forventer at Trøndelags klimaomstillingsstrategi skal omhandle. Klimaverkstedet tar utgangspunkt i ungdommens budskap og samler kunnskapsmiljø og næringsliv for å gi klimaengasjementet faglig tyngde og formulere innspill til Trøndelags startegi for klimamomstilling og tilhørende handlingsplan.

Verkstedet finner sted 24.10 i Bøker og ByLab, Prof Brochs gate 2, fra 12:00-15:00.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen ønsker velkommen.
Verkstedet ledes av Marit Album Kvernmo og Ingrid Sjong, BDO.

Lunsj serveres i HegstadBlakstads kantine, Abelsgate klokken 11:30.

Forslag til klimaomstillingsstrategi legges fram for fylkestinget i desember.

Meld deg på her:

https://trondelag.pameldingssystem.no/klimaverksted