User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Klimasamling for kommunene

Scandic Hell, Stjørdal

Alle kommuner i Trøndelag er invitert til samling på Hell, 27. og 28. november 2018. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Kommunene vil få presentert eksempler på effektive lokale tiltak, informasjon om innkjøpsregler og støtteordninger, og gode muligheter til å konkretisere tiltak og samarbeid med andre kommuner.

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, Klimaråd Trøndelag (Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 

Les mer her 

Påmeldingsfrist 10.oktober.