User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klimasafari og klimadebatt

Mære landbruksskole

Mære landbruksskole, KS, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Nord universitet, inviterer til klimasafari og klimadebatt. Dette skjer i forbindelse med Forskningsdagene.

Over to dager inviterer vi elever og (politikere bare den 23.09 kl. 13.00, kan også se på safarien tidligere på dagen) til forskningsdager på Mære. Gjennom opplevelser i fjøs, veksthus og ute på jordet får vi lære mer om klimautfordringer og løsninger.

Program:

Mandag 23.09.2019 kl 09.00      Elevgruppe 1 på klimasafari (40 elever)

Mandag 23.09.2019 kl 13.00      Klimadebatt med safari-elever, Mæres-elever og Klimarådet i Trøndelag

Tirsdag 24.09.2019 kl 09.00        Elevgruppe 2 på klimasafari (40 elever)

Tirsdag 24.09.2019 kl 11.30        Elevgruppe 3 på klimasafari (40 elever)

Klimasafarien går over fem stasjoner der vi får innføring i temaet, øvelser og konkurranser:

SOL – solceller og energiproduksjon

LUFT – luft og luftfuktighet, energilagring

JORD og JORDSMONN – næringsstoffer og vann i jorda, biokull

PROTEIN – insektslaboratoriet, insekts-syklus

GASS – fotosyntese, karbonsyklus og metan fra drøvtyggere – AR-teknologi

Klimarådet: Fra klimarådet møter Tommy Reinås, Rakel Skårslette Trondal og Elisabeth Paulsen fra fylkestinget i Trøndelag og Marit Voll fylkesstyreleder i KS Nord-Trøndelag. De debatterer med elever fra Mære landbruksskole. Debatten blir ledet av Fylkesmannen v/Robert Morberg.

Mer informasjon får du hos Tove Hatling Jystad tlf 414 13 441 eller tovjy@trondelagfylke.no.