Konferanse

Karriereveiledningskonferansen 2021

Scandic Hell, Stjørdal.

Velkommen til Karriereveiledningskonferansen 2021 i Trøndelag! Vi jobber for at den årlige konferansen igjen kan bli et fysisk møte 16. og 17. september.

Du kan glede deg til å høre om årets tema av dyktige fagfolk:

 • Digitalisering
  Hvordan har det vært å veilde og bli veiledet i det digitale rommet? Hvilke fordeler og ulemper opplever vi i de digitale menneskemøtene?

 • Veiledningsprosesser og relasjoner 
  Hvordan etablere gode veiledningsrelasjoner – både individuelt og i grupper?  Hvilke teknikker kan vi bruke?

 • Rammeverk og struktur for god karriereveiledning
  Hvordan jobber vi med helhetlig karriereveiledning og karrierelæring? Hvordan kan vi bruke karriereknappenen inn mot karrierelæring i kontekst?


Se detaljert program i vedlegget

Målgrupper for konferansen:

 • Rådgivere/karriereveiledere i ungdomsskole og videregående skole
 • Ledere for Elevtjenesten
 • Opplæringskontor og store bedrifter med mange lærlinger
 • Avdeling Utdanning
 • NAV-kontakter som samarbeider med skolene om videregående opplæring

Påmelding innen 18. juni for å få hotellpakke.
Etter frist og fram til 31. august kan du melde deg på, men rom må bookes selv.

Dersom corona setter begrensinger for konferansen må deler eller hele konferansen arrangeres digitalt.

A - fysisk konferanse for alle
B - fysisk konferanse for ansatte i Trøndelag fylkeskommune (skolene har førsteprioritet), resten kan delta digitalt.
C - heldigital konferansen for alle