Jernbaneforum Midt-Norge

Stjørdal

Ordførerne langs jernbanene i Trøndelag møtes i Jernbaneforum for Midt-Norge , for å styrke nasjonal prioritering av utbygging, drift og vedlikehold på banene i Midt-Norge.

Tilbudsforbedringer som " to tog i timen", elektrifisering og godsterminaler er sentrale for arbeidet opp mot ny Nasjonal transportplan som skal vedtas av Stortinget våren 2024.

Kontaktperson: