Innspillsmøte – Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag

Quality airport hotel Værnes, i Stjørdal sentrum

Trøndelag fylkeskommune inviterer deg som er opptatt av frivillighetsfeltet i Trøndelag til et innspillsmøte om «Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag».

I Trøndelag fylkeskommune jobber vi for tiden med to viktige planer for frivilligheten i Trøndelag; «Handlingsplan for barn og unges fritid» og «Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag».

Vi ønsker nå innspill til arbeidet med disse planene, og derfor inviterer vi deg som er opptatt av frivillighetsfeltet i Trøndelag til møte.

Møtene vil ha hovedfokus på innspill til «Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag», men vi skal også en liten tur innom planen for barn og unges fritid som har kommet litt lenger i utarbeidelsesprosessen.

Vi arrangerer to identiske møter torsdag 11. april, ett møte på dagtid og ett møte på ettermiddagstid for både å tilrettelegge for de som jobber for og med frivilligheten, og de som er frivillige. 

Dato: Torsdag 11. april 2024
Klokkeslett: 11.15 – 13.45 og 17.15 - 19.45
Sted: Quality airport hotel Værnes i Stjørdal sentrum.
Påmeldingsfrist: 7. april
Påmeldingslenke: Innspillsmøter "Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag" (pameldingssystem.no)
NB: Maksimalt 3 personer fra hver organisasjon for å sikre en bredest mulig representasjon.
Enkel servering.

På programmet:

  • Velkommen
  • Status «Handlingsplan for barn og unges fritid»
  • Innspill til «Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag»
  • Eventuelt

Møteleder: Jorunn Lilleslett, seksjonsleder for folkehelse, idrett og frivillighet i Trøndelag fylkeskommune.