User name:

UserExtensions.GetUsername()=

IKG 18: Kompetanse i det 21. århundre

Trondheim

Velkommen til årets internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG18Konferansen arrangeres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen og tiltrekker seg årlig rundt 250 deltakere. Konferansen gir faglig oppdatering og muligheter for å knytte gode nettverk.

IKG 18: Kompetanse i det 21. århundre

Årets konferanse vil fokusere på behovet for teknologisk og internasjonal kompetanse i et samfunn hvor stadig mer blir digitalisert og automatisert. Vi vil i årene som kommer se en rivende utvikling innen utdannings- og arbeidsliv hvor mennesker og prosesser kan samhandle på helt nye måter.

Les mer om konferansen, se program og meld deg på på konferansens nettside.