User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Høringsmøte for kulturstrategi - for det frivillige kulturlivet

Kimen kulturhus, Stjørdal

Høringsutkast til Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022 sendes i disse dager ut på høring. Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å invitere det frivillige kulturlivet i Trøndelag til et høringsmøte om kulturstrategien.

Høringsutkast til Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022 sendes i disse dager ut på høring. Kulturstrategien bygger på Trøndelagsplanens mål og delmål og søker å gi en retning for kulturpolitikken i et samlet fylke. Høringsfristen for Kulturstrategien er satt til 8. april.

Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å invitere det frivillige kulturlivet i Trøndelag til et høringsmøte vedr. kulturstrategien:

Mandag 25. mars i Kimen kulturhus, Stjørdal kl. 18.00 – 20-30.

På programmet står:
Velkommen
Gjennomgang av Kulturstrategi for Trøndelag
Dialog og diskusjon rundt bordene og i plenum vedr. strategien
Evnt.

Møteleder er Karen Espelund, Fylkesdirektør for kultur og folkehelse. Det vil være enkel servering ifm. møtet.

Påmeldingsfrist er torsdag 21. mars.

Her finner du høringsutkastet til Kulturstrategi for Trøndelag


Ta kontakt med Line M. Nordkvelle på tlf. 74175083 / e-post: linno@trondelagfylke.no om det er noe dere lurer på i forbindelse med dette møtet.