User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Høringsmøte for kulturstrategien - for kommuner og kulturliv

Kinosal1, Kimen kulturhus, Stjørdal

Utkast til Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022 er ute på høring, og Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å invitere kommuner og kulturliv i Trøndelag til et høringsmøte om kulturstrategien.

Kulturstrategien bygger på Trøndelagsplanens mål og delmål og søker å gi en retning for kulturpolitikken i et samlet fylke. Høringsfristen for Kulturstrategien er 8. april.

Tid: Mandag 25. mars, kl. 13.00 -15.00. Sted: Kinosal 1, Kimen kulturhus, Stjørdal.
Enkel servering og mingling fra 12.30-13.00.

På programmet står:

  • Velkommen 
  • Gjennomgang av kulturstrategi for Trøndelag
  • Dialog og innspill
  • Enkel servering

Møteleder er Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse.

Høringsutkastet til Kulturstrategi for Trøndelag finner du her

Vi minner om at skriftlige innspill kan sendes inn fram til og med 8.april. 

GÅ TIL PÅMELDING

 

Ved spørsmål, ta kontakt på: marodeg@trondelagfylke.no.