Gratis kurs om klimarisiko

Digitalt

Klimaendringer og klimapolitikk vil påvirke infrastrukturen og investeringer i hele fylket. Her kan du melde deg på et gratis minikurs om de ulike formene for klimarisiko. Kurset egner seg godt for deg som jobber i fylkeskommunen eller kommunene i Trøndelag. Her får du kunnskap du trenger når du tenker på hvordan vi skal organisere samfunnet mens vi omstiller oss og mens klimaet endrer seg.

Kurset kommer rett inn i mailboksen din en gang i uken fra og med torsdag 5. januar 2022 og deretter hver tirsdag og torsdag fram til og med torsdag 26. januar. Hver leksjon tar rundt 5–7 minutter. kurset kan leses/åpnes når du selv ønsker det.

Illustrasjon med grønn bakgrunn, en rekke ulike kjøretøyer, vindmøller, oljeplattform, EU-flagg, forstørrelsesglass, mennesker som sitter i et møte. På midten står det en pengebinge.
Foto: Haltenbanken/Norsk klimastiftelse

Kurset er del av prosjektet EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Finansforbundet og støttes av Finansmarkedsfondet.