User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Frivillighetskonferansen 2019

Scandic Hell

Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer i år inn til en todelt frivillighetskonferanse; to dager med to ulike hovedmålgrupper og ulike faginnhold, men med frivillighet som et overordnet tema. Konferansen gjennomføres fredag 8. november og lørdag 9. november på Scandic Hell hotell. For spesielt interesserte vil det være mulig å delta på konferansen begge dager.

Her kan du lese mer