User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Frivillighetskonferanse

Grand hotell, Steinkjer

Temaene for årets frivillighetskonferanse er rekruttering og mobilisering, samt fylkeskommunale tilskuddsordninger. Det vil også bli tid til erfaringsutveksling.

Målgruppe: Det frivillige kulturlivet i Trøndelag; kulturorganisasjoner, regionale nettverk, frivilligsentraler og andre interesserte.
Egenandel kr 300,- inkl. lunsj og pausemat / Kr 800,- inkl. lunsj, pausemat og overnatting fredag-lørdag.
Påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/frivillighetskonferansen18 (Påmeldingsfrist 10. november.)