Forsknings- og innovasjonsverksted

Scandic Nidelven, Trondheim

Partnerskapet for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag ønsker velkommen til samling på Scandic Nidelven.

Tema for samlingen er mobilisering av unge som ressurs i kommunene, innovasjonskultur og utviklingskraft.

Målgruppe: 
FoUI-kontakter i kommunene, kompetansemeglere, forskningsmiljøer, andre ledere eller fagpersoner i kommunene.

Arrangør:
Trøndelag fylkeskommune, Forskningsrådet, Statsforvalteren og KS Trøndelag

Øyvind Ustad
Seniorrådgiver
74 17 94 86 917 29 251