User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Forsknings- og innovasjonsverksted for kommunal sektor

Statens hus Steinkjer

Trøndelag fylkeskommune, KS, Fylkesmannen i Trøndelag og Norges forskningsråd arrangerer et verksted for forskning og innovasjon i kommunal sektor i Trøndelag 27. august.

Dagen vil bestå av ulike innlegg, framlegg av caser, idéverksted og dialog.

Vi håper verkstedet kan bidra til å definere konkret framtidig utviklingsarbeid innen forskning og innovasjon mellom kommunene og forskningsmiljøene.

Det vil være et eget kveldsprogram for FoUI-kontakter og arrangører 26. august, fra kl. 17.00, på Innocamp Steinkjer. Arrangørene har laget til rette for en egen sekvens for denne gruppen for å bli godt kjent.

Mer informasjon, program og påmelding:
https://trondelag.pameldingssystem.no/forsknings-og-innovasjonsverksted-for-kommunal-sektor-i-trondelag