User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

Felleskonferanse KS, Fylkesmannen og fylkeskommunen

Scandic Hell

Rekruttering og kompetanse er vesentlige utfordringer for kommune-Norge, og de er ikke noe mindre for trønderske kommuner. Hva er kommunenes kompetansebehov framover, hvordan møter vi disse? konferanse arrangeret av KS, Fylkesmannen og fylkeskommunen.