User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Konferanse

#EnergyChange 2019

Kimen kulturhus

Konferansen har som mål å presentere et realistisk og balansert bilde på energiomstillingen Norge og verden står overfor, belyse trender og det store bildet. Vi ønsker å kombinere teknologioptimisme med realisme og konferansen vil ha et underliggende fokus på dialog.

 

For program og påmelding, se:www.energychange.no