Konferanse

Drivkraft – Kultur- og folkehelsekonferansen 2023

Scandic Nidelven, Trondheim

En konferanse skreddersydd for deg som jobber innen kultur, folkehelse og frivillighet.

Trøndelag fylkeskommune inviterer til trøndersk kultur- og folkehelsekonferanse den 5.-7. oktober 2023. Konferansen har fått navnet Drivkraft og arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim.

Her kan du melde deg på konferansen

  • 5.oktober: Hovedvekt på kultur
  • 6.oktober: Hovedvekt på folkehelse
  • 7.oktober: Hovedvekt på frivillighet

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates («Leaving no one behind»). Gjennom blant annet HUNT-undersøkelsene vet vi mye om utfordringene i Trøndelag, men vi vet mindre om hvordan vi sammen kan løse de. Skal vi lykkes med å skape god livskvalitet og et mangfoldig kulturliv krever det samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner. Spørsmålet er hvordan kultur og folkehelse best kan samarbeide for gode løsninger.

Målet for konferansen er derfor:

  • Skape felles arena for kunnskapsutveksling og utvikling, og gode løsninger i lag
  • Øke samarbeidet på tvers; regionalt, innad i kommunene, og ikke minst mellom kommunene
  • Kultur og frivillighet blir en positiv DRIVKRAFT i folkehelsearbeidet, -og videre til en ønsket samfunnsutvikling.

Vi planlegger for bred deltakelse fra kommunene, og øvrige regionale aktører innenfor kultur- og folkehelsefeltet i Trøndelag.

Konferansen arrangeres etter dialog og innspill fra flere regionale aktører som: Folkehelsealliansen i Trøndelag, NOKU Trøndelag, KS Kulturnettverket, Frivillighet Norge, Norsk Bibliotekforening-Trøndelag og Trøndelag idrettskrets. Konferansen arrangeres for første gang i 2023, etter en sammenslåing av fire enkelstående konferanser innen folkehelse, frivillighet, kunst og kultur samt idrett og friluftsliv.