Digitalt folkemøte om fylkesveg 30 mellom Støren og Røros

Digitalt via Teams

Finn ut hva som skjer på fylkesveg 30 mellom Støren og Røros. Torsdag 10. juni klokken 1900 arrangerer Trøndelag fylkeskommune digitalt folkemøte om fylkesveg 30 mellom Støren og Røros. Den nye vegen blir betydelig bedre og sikrere enn dagens strekning som er smal og svingete med risiko for jord- og steinskred på flere steder.

Sikrere og bedre veg

Planleggingen av den rundt 100 kilometer lange vegstrekningen som skal delfinansieres av bompenger er allerede godt i gang. Målet for prosjektet er best mulig sikkerhet og framkommelighet for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter innenfor tilgjengelige rammer.

Still spørsmål og få svar!

Folkemøtet gir deg oppdatert informasjon om hva som skjer på strekningen. Du har også mulighet til å sende inn spørsmål på forhånd eller underveis i møtet.

Lenke til sendingen

Du kan se møtet direkte her fra kl 19.00 på torsdag 10. juni

Stille spørsmål

For å stille spørsmål på forhånd bruker du dette skjema:

 Påmelding folkemøte

N.B. Du kan også stille spørsmål undervegs i møtet via chaten.

Mer om prosjektet:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2/fv30-storen-roros/

Rannveig Skansen
Seniorrådgiver
74 17 95 27 970 15 130