Den digitale Karriereveiledningskonferansen

Konferansen foregår på Zoom. Lenken vil bli sendt på e-post til deltakerne.

Velkommen til Den digitale Karriereveiledningskonferansen 2020 i TrøndelagTrøndelag fylkeskommune arrangerer årlig en todagers karriereveiledningskonferanse i september. Årets konferanse blir digital som følge av koronasituasjonen.Konferansen arrangeres på ZOOM den 17. og 18. september.

Målgruppe:

  • Ungdomsskoler, videregående skoler, opplæringskontor, Avdeling for utdanning, Karrieresenteret i Trøndelag, voksenopplæring, NAV m.fl.

Hovedtemaet for årets konferanse er etikk, som er et av fire fagområder i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Programmet 17. september vies i sin helhet til etikk.  Dette markerer startskuddet for implementering av det nasjonale kvalitetsrammeverket i Trøndelag.

Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. På konferansen vil vi få presentert Kunnskapsgrunnlag for kompetanse i Trøndelag.

Livsmestring er et av de nye tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen. På konferansen vil vi sette fokus på karriereveiledningens og karrierelæringens betydning for livsmestring og psykisk helse.

 Påmeldingsfrist 9. september. Early birds belønnes med «takk for hjelpen» fra arrangøren. Påmeldte får lenke til konferansen (ZOOM) etter påmeldingsfristen, og senest 15. september.

PÅMELDING HER