Dagskonferanse for ungdomsråd og dere som jobber med ungdom

Scandic Hell hotell, Stjørdal

Vi ønsker kommunale ungdomsarbeidere, medlemmer i kommunale ungdomsråd og representanter fra ungdomsfrivilligheten tilknyttet TRØBUR (Trøndelag barne- og ungdomsråd) velkommen til Ungdomsrådssamling.

Tema for samlingen:

  • oppstart av arbeidet med Handlingsplan for barn og unge
  • Hodebra og
  • Faglig påfyll og informasjon

 Arrangementet er gratis, men du må selv dekke transport.

Påmeldingsfrist er 1. juni.
Her kan du melde deg på: Ungdomsrådssamling (pameldingssystem.no)