Bruker og etat møtes - fra frivillighet til system

Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater. Årets tema er: Fra frivillighet til system.