Bruker og etat møtes 2021

Stiklestad nasjonale kultursenter

En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater.

Les mer om konferansen her

Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.