User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bruker og etat møtes 2019

Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater

Om konferansen:

Konferansen arrangeres ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 19. september 2019.

Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.

Målgruppe:

Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner

Programmet finner du her