User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Arena Trøndelag

Steinkjer rådhus

KS, Fylkesmannen og fylkeskommunen har gått sammen om å skape en god møteplass for politiske og administrative ledere i Trøndelag.

Vi har gleden av å invitere til høstkonferanse i Steinkjer.
Det er nå klart for påmelding, og du kan se program og melde deg på her: https://trondelag.pameldingssystem.no/arena-trondelag

Litt om innholdet:
Konferansen vil være farget av at vi nå er i starten av ny kommune -og fylkestingsperiode og mange skal inn i nye lederroller- i en tid med store endringer.
Vi er glade for å ha fått med oss innledere som vil belyse sentrale tema for samfunns -og næringspolitikken i fylket både fra et globalt og nasjonalt ståsted, og stimulere til samtaler og diskusjon. Programmet vil veksle mellom innlegg og paneler.

Noen av bidragsyterne:
• Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil reflektere over nye rammebetingelser og hva Norge og Trøndelag har i vente.
• NHO-direktør Ole Erik Almlid ser på Næringslivets muligheter i det Grønne skiftet.
• Erik Solheim, tidligere leder av FNs miljøprogram, deler sine tanker om bærekraft fra Rio til i dag.
• Agnar Kaarbø, forfatter/ frilanser vil snakke om politisk lederskap, og utfordringer og muligheter i forholdet mellom politikk og administrasjon.
• Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, avrunder med sine inntrykk av hvordan Trøndelag ser ut fra Akersgata.