User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Arena Trøndelag

Steinkjer rådhus

KS, Fylkesmannen og fylkeskommunen har gått sammen om å skape en god møteplass for samspill mellom kommunene i fylkene og regionalt nivå.

 

Hovedmålgruppen er ordførere og rådmenn i kommunene. Det er Trøndelag fylkeskommune som har hovedansvaret for høst- konferansen, som går 6.-7.november på Steinkjer.

Dag 1:

Lokaldemokrati og ledelse.

Dette vil være den første fylkeskonferansen i Trøndelag etter konstituering av nye kommunestyrer og nytt fylkesting. Mange skal inn i nye lederroller. Lokaldemokrati og ledelse vil derfor være et av temaene. Agnar Kaarbø, forfatter og frilanser, vil reflektere omkring utfordringer i ledelse av politiske organisasjoner og se på;

  • utfordringsbildet for kommunesektoren, som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler
  • presset ordførerne står i
  • spenningen mellompolitikk og administrasjon

Et bredt ordførerpanel vil se på sine lederroller ved starten av ny kommunestyreperiode. Hva er i vente?

Næringspolitikk, bærekraft og innkjøpsmakt

Vi gleder oss til å høre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, om hvilke nye rammebetingelser Norge og Trøndelag har i vente.  Vi er også så heldige å få besøk av NHO direktør Ole Erik Almlid

Innkjøpsmakten- hvordan bruker vi den? Kan vi snakke om en bærekraftig og innovativ innkjøps-politikk? Hvordan får vi det til i praksis?

Dette blir tema også på en avrundende panelsamtale- med fokus på det grønne skiftet i Trøndelag?

På rett veg?

Dagen avrundes med skråblikk fra vegkantene i Trøndelag fra Stein Arne Sæther og Dag Ågren.

 

Dag 2.

Bærekraft fra Rio til allemannseie?

Tidligere leder av FNs miljøprogram Erik Solheim, starter dagen med en reise om bærekraft fra Rio fram til i dag.

God politisk samhandling – eller bare plunder og heft?  Dette blir tema i panel med våre stortingspolitikere som avslutning på dag 2.

Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, avrunder konferansen med sine inntrykk av Trøndelag nå fra hovedstaden.

Møteplass:

Dette og mye mer blir det på konferansedagene på Steinkjer, med kultur og gode samtaler.

Vi håper dette blir både nyttige og hyggelige dager – som en start på ny periode i kommune-Trøndelag. La oss utvikle Arena Trøndelag som en god møteplass – sammen!

HER KAN DU SE HELE PROGRAMMET