User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Arena Trøndelag

Scandic Lerkendal

Fylkesmannen i Trøndelag, KS og Trøndelag fylkeskommune har gleden av å invitere til fellessamling for politisk og administrative ledere.

Tema for konferansen er; Trøndelag i endring – kvalitetsreformen "Leve hele livet" og regjeringens forslag til kommuneproposisjonen 2020.

 

På dag en blir kvalitetsreformen "Leve hele livet" et hovedtema. Som en av innlederne har vi med oss statssekretær Anne Bramo fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Professor Kåre Hågen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, tar oss gjennom viktige utviklingstrekk og kommunens rolle og mulighet til å legge til rette for gode velferdssamfunn.

Trude Drevland, leder for nasjonalt råd for et aldersvennlig samfunn, er også en av innlederne vi har fått bekreftet kommer.

Det nye Trøndelag med kommuner og regionråd er også tema og vi løfter også blikket inn mot høstens kommunevalg.

Det er satt av tid i programmet på slutten av dagen (kl 17 - 19) til seperate møter.

 

På dag to er den viktigste saken kommuneproposisjonen 2020 og revidert budsjett 2019, og hvilke konsekvenser dette har for Trøndelag. Her får du høre innledere fra politisk ledelse i Kommunal og moderniseringsdepartementet, og Dag Henrik Sandbakken fra KS.

 Som siste tema ser vi på Trøndelag inn i fremtiden - behovet for endringsledelse. Avslutningsforedrag om ytringskultur og klimaet i den politiske offentligheten, ved analytiker og journalist Aslak Bonde.

De ulike tema på konferansen vil bli berørt med innledninger, kommuneeksempler og dialog.

Meld deg på her